fbpx

Публикуван е консолидиран отчет за Q1

в секция “За инвеститори” може да намерите отчета на дружеството за първо тримесечие

http://sofcom.bg/wp-content/uploads/2024/06/konsolidarn-otchet-q1-24-1.zip