Заложна къща Камено

адрес

гр. Камено

ул. “Освобождение” 76

работно време

Всеки ден 09:00-17:00, Събота 9:00-13:00

банкова сметка

IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0896840907