Заложни къщи

„София Комерс Заложни Къщи” АД е най-голямата верига заложни къщи в България и единственото по рода си акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Обикновената емисия акции влезе в индекса BGBX40 на Българска фондова борса. Учредена през 1993 година, компанията непрекъснато разширява мрежата си от обекти из страната, които предоставят заем срещу залог на движими вещи.

През годините си на развитие „София Комерс Заложни Къщи” АД придобива опит и професионализъм на небанковия пазар на България. Към края на 2003 година дружеството има открити 40 заложни къщи, към края на 2004 г. общият брой е 62, а в началото на 2018 г. компанията притежава над 120 обекта из цялата страна.

От началото на 2018 година, Дружеството откри дъщерна фирма в Македония. Тя успя да отвори 10 нови заложни къщи на територията на Република Македония.

 

заложни къщи

Единствената фирма за заложни къщи в България, която е публична и акциите и се търгуват свободно на БФБ.

 

Всяка една заложна къща на дружеството приема широк спектър от движими вещи за обезпечение, а именно: бижута, ценности, телевизори, видео техника, музикални уредби, скъпа битова техника и други.

В заложни къщи СОФКОМ работят над 160 души. Компанията предлага лично и коректно отношение към всеки клиент.

Можете да ни се доверите за вашите най-ценни вещи, за най-експресното обслужване и експертна оценка на всички ваши залози.

 

Най-голямата верига заложни къщи в България. Над 400 000 клиента до 2018г.

 

„Sofia Commerce Pawnshops” JSC is the largest chain of pawnshops in Bulgaria and it is the only one joint-stock company, whose bonds are traded at the Bulgarian Stock Exchange. Founded in 1993, the company is continuously expanding its chain of pawnshops, which provide loans for a pledge of movable property.

During its years of development, „Sofia Commerce Pawnshops” JSC acquires experience and professionalism in the non-banking market of Bulgaria. At the end of 2003 the company has opened 40 pawnshops, at the end of 2004 their total number is 62 and at the beginning of 2018 the company owns over 120 pawnshops in the whole country.

Each pawnshop of SOFCOM accepts wide range of movables for security, such as jewelry, valuables, televisions, video equipment, music devices, expensive household appliances and others.

There are over 160 people working for SOFCOM pawnshops. The company offers personal and correct attitude to each client.

You can trust us for your most valuable items, for the fastest service and expert evaluation of all your bets.

 

Заложни къщи в Македония
Скопjе, Воднянска бр. 5, лок. 1, Воднjaнска +38970215392
Скопjе, ул. Иван Козаров 45, Кисела Вода +38970215241
Скопjе, ул. Партизански Одреди 155, лок. 16, Порта Влае +38970215703
Куманово, ул. Октомвриска Револуциja 53 +38970215321
Гевгелия, Гевгелиски Партизански Одреди бр. 8 +38970215242
Велес, ул. 8Ми Септември бр. 126 +38978321005
Штип, ул. Кеj Маршал Тито бр. 5 +38970215258