Заложна къща Провадия

адрес

гр. Провадия

ул. Цар Освободител 60

работно време

Всеки ден 09-17,

Събота 9-13

банкова сметка

IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0895671297