Заложна къща Оряхово

адрес

гр. Оряхово

ул. Летнишка 14

работно време

Всеки ден 09-13 14-18,

Събота 10-13

банкова сметка

IBAN: BG31 STSA 9300 0026 3051 56, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963265