Заложна къща Елхово

адрес

гр. Елхово

ул. “Александър Стамболийски” №135, бл. 37

работно време

Понеделник – Петък: 09-17

Събота 9-13

банкова сметка

IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0898 686 520