fbpx

уведомление смяна Дви

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Дружеството уведомява регулаторните органи и обществеността относно прекратяването на договора с директора за връзка с инвеститорите на Дружеството Владимир Белдаров.

В рамките на двумесечния срок по чл. 116г, ал. 1, изр. трето от ЗППЦК ще бъде назначен нов директор за връзка с инвеститорите, за което Дружеството ще разкрие информация допълнително.