fbpx

Category Archives: Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20210625. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.06.2021 г. […]

Публикуван консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван консолидиран отчет за 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Дружеството публикува консолидирания одитиран годишен финансов отчет за 2020г. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван отчет за първо тримесечие на 2021г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за първото тримесечие на 2021 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомление относно придобити вземания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че в продължение на политиката си по разширяване на своята експанзия, на 06.04.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД придоби вземания, произтичащи от сключени договори за парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Общата стойност на придобитите вземания е 322 750 лв. (триста двадесет и две хиляди седемстотин и […]

Публикуван годишен одитиран финансов отчет за 2020г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Дружеството публикува одитирания годишен финансов отчет за 2020г. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Публикуван отчет за четвърто тримесечие на 2020г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува индивидуалния финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 година. Може да го откриете в секция Отчети или  ТУК

Уведомление относно обратно изкупуване на собствени акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 06.01.2021 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 20.08.2020 г. (т. 11 от дневния ред) да бъдат изкупени до 69 085 бр. обикновени акции. В тази връзка, следва да имате предвид, че на 20.01.2021 г. Дружеството изкупи 5418 бр. […]