fbpx

Category Archives: Събрания акционери

Уведомление за паричен дивидент по акции на Дружеството – 14.06.2023 г.

На 14.06.2023 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на Дружеството в размер на 0,16 лв. на акция или сума в общ брутен размер на 1 429 981.44 лв.[1] В съответствие с чл. 115в, ал. […]

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК; чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бих искал да Ви уведомя, че на 14.06.2023 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бяха представени 5 201 583 броя акции, представляващи 58.20 % от общия брой акции с право на глас и 54.79 % от капитала на Дружеството Общото събрание […]

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20230614. Общото събрание на акционерите ще се проведе на […]

Проведено Годишно общо събрание на акционерите

Бихме искали да Ви уведомим, че днес се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 314 013 броя акции. Повече подробности ще намерите в приложеното уведомление и протокола от ОСА.

Уведомление относно обявена покана в ТР за ОСА на 20.06.2022 г

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 19.05.2022 г. беше обявена в Търговския регистър (20220519111700) покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. В т. 10 от дневния ред е предвидено гласуването на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства. При приемане на решението от акционерите, разпределението на новите […]

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SOFCOMGMS20220620. Общото събрание на акционерите ще се проведе на […]

Уведомление относно вписани промени в Търговския регистър и обявени промени в Устава на дружеството

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с проведените на 25.06.2021 г. и 02.08.2021 г. общи събрания на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД има следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 20.08.2021 г. съгласно вписване № 20210820091206: Двата класа акции на Дружеството бяха обединени без промяна на капитала и […]

Aктуализирана покана и писмени материали за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в съответствие с упражнено право за включване на въпроси по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, На 23.07.2021 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите […]

Покана и писмени материали за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представяме Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, с уникален идентификационен код на събитието SCOMGMS20210802. Общото събрание на акционерите ще се проведе […]

Уведомление за дивидент

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Бихме искали да Ви уведомим, че на 25.06.2021 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, на което бе взето решение Дружеството да разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за второто шестмесечие […]