Цената на акцията е въпрос на мнение, но дивидентът е факт!Тодор Вачев

С решение на Комисията за финансов надзор от заседание от 12.07.2006г. бе потвърден коригиран проспект за първично публично предлагане на привилегировани акции с право на глас на дружеството. Излизането на „София Комерс – Заложни Къщи” АД на Българската фондова борса се проведе в средата на септември, индексът на компанията е SOFCOM. Набраните средства възлизаха на над 2 млн. лв. Благодарение на средствата на акционерите ръководството на компанията имаше възможността да инвестира в бизнеса си чрез закупуването и откриването на нови обекти, подобряване на условията за служителите на фирмата и за разрастване на бизнеса в цялата страна.Възползвайте се от възможността да инвестирате в една стабилна и успешна компания, с богат опит и  професионализъм. Със сериозна възможност за развитие както в страната, така и в чужбина. Днес дружеството е емитирало както обикновени, така и привилегировани акции.

Данни за емисията
Борсов код 6SO
ISIN код на емисията BG1200002068
Вид ценни книжа Привилегировани акции
Брой ценни книжа 400 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 3.10.2006
Пазар Сегмент акции Standard
Последен паричен дивидент
За година 2011
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 27.6.2012
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент 0.7500
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.7125
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 75.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 13.3950