Общи условияНастоящата страница е собственост на „София Комерс – Заложни къщи” АД. Целта на интернет-страницата е общо информационна и предоставя основна информация за продукти и услуги на дружеството. Освен този тип информация, сайтът съдържа и контакти към различните обекти на компанията.Никаква част от съдържанието на страницата не може да бъде третирана като пряко предложение или консултация за закупуване на услугите на дружеството.Разглеждайки този сайт и съдържащите се в него материали (рекламни и информационни), Вие приемате, че сте прочели и сте се съгласили с настоящите Общи условия за ползването му, както и сте наясно с Отговорностите на собственика му. При достъп и ползване на съдържанието на страницата (визуални и текстови елементи), потребителите са длъжни да спазват законите на РБ, както и установените етични и морални норми.Отговорности на собственика„София Комерс – Заложни къщи” АД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация на уебсайта си, но въпреки това е възможно да има пропуски и неточности. Компанията не носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни. „София Комерс – Заложни къщи” АД не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на интернет-страницата.Цялото съдържание на сайта подлежи на промяна без предварително предизвестие.„София Комерс – Заложни къщи” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт, тъй като това в повечето случаи е ангажимент на трети лица.Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни„София Комерс – Заложни къщи” АД се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством кореспонденция или чрез контактните форми и електронни пощи, достъпни от уебсайта.Авторско правоДизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителната възможност за използването им принадлежи на „София Комерс – Заложни къщи” АД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги и лога и т.н., и само при положение, че се цитира източника на информацията, а именно интернет-страницата на „София Комерс – Заложни къщи” АД.На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на страницата и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за услугите на „София Комерс – Заложни къщи” АД.