fbpx

Стартира ликвидация на второто македонско дружество

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 08.05.2024 г. Дружеството беше уведомено за стартирането на производство по ликвидация на дъщерно дружество – МАККОМ КЕШ ДООЕЛ (Скопје).

Прекратяването на дейността на дъщерното дружество е част от стратегията на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД за излизане от пазара в Република Северна Македония.

С уважение:

Петър Виденов