Информация относно политиката на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е приета с единодушното решение на Съвета на директорите от 30.09.2020 г.

Повече информация може да откриете в приложените файлове: Политика на възнагражденията ; Анекс към политика на възнагражденията