София Комерс Заложни Къщи АД свиква извънредно общо събрание на акционерите

София Комерс Заложни Къщи АД свиква извънредно общо събрание на акционерите

10.08.2012 София Комерс Заложни Къщи АД ще свика извънредно общо събрание на 10.09.2012г.Повече информация може да намерите в секиця документи на нашия уеб сайт.