Събрание на облигационерите ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В съответствие с чл. 100ц, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 ч., по […]

Дружеството актуализира конверсионното съотношение и конверсионната цена

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Съгласно предвидената процедура в т. 12.2 от Проспекта на Дружеството за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации и предвид извършеното увеличение на капитала на Емитента с парични средства, настъпило в началото на месец август, следва да бъдат актуализирани конверсионното съотношение и конверсионната цена, отразяващи броя нови акции, в които може да бъде превърната една […]

заложна къща облигация

Плащане на лихва по облигационна емисия

“В понеделник на 13.06 ще се извърши лихвеното плащане на облигационната емисия”, заяви изп. Директор на “Заложни Къщи София Комерс” АД Ирена Вачева. Ето и параметрите на самата емисия: – дата на емитиране 13.12.2013г – срок на облигацията – 36 месеца – период на лихвено плащане- 6 месечно – Размерът на емисията е 1 505 […]

Изплащане на лихва по облигация

София Комерс Заложни Къщи АД напомня, че на 13.12.2015г. е падежа на облигационната емисия. лихва по следната облигационна емисия с ISIN2100021133 със следните параметри: – дата на емитиране 13.12.2013г – срок на облигацията – 36 месеца – период на лихвено плащане- 6 месечно – Размерът на емисията е 1 505 800 евро – броят на […]

Изплащане на лихва по облигационна емисия

Уведомление до облигационерите на София Комерс Заложни Къщи Ад Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от София Комерс-Заложни къщи АД-София, (6SOB), емисия с ISIN код – BG2100021133, уведомяваме за следното: Днес 16.06.2015г. ще постъпят парите по сметките на инвестиционните посредници. С пожелание за успешен ден. Share on Facebook

На вниманието на облигационерите на „София Комерс Заложни Къщи“ АД

  Уважаеми облигационери, В случай, че имате проблем с търгуването на вашите облигации на Българската Фондова Борса моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл: vacheva@sofcom.bg, и на телефон: 0897896237 Моля да ни извините за причиненото неудобство.   Share on Facebook

Проведе се първото Общо Събрание на облигационерите

Съобщение за липса на кворум на първо Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062, насрочено за 16.01.2014 г. На посочената в поканата за свикване на първо общо събрание на облигационерите, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по […]

Резултат от публичното предлагане на конвертируеми облигации на София Комерс – Заложни Къщи АД

Резултат от публичното предлагане на конвертируеми облигации на София Комерс – Заложни Къщи АД София Комерс – Заложни Къщи АД уведомява за резултатите от приключилото първично публично предлагане на конвертируеми облигации, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН №749-Е от 08.10.2013 г., както следва: Публичното предлагане на конвертируеми облигации на […]