СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ СТАВАТ ЧАСТ ОТ ИНДЕКСА BGBX40“С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 55 от 11.09.2018 г. в базата на индекса BGBX40 е включена емисията обикновени акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД, гр. София (код 6SOA).Решението за промяна в базата на индекса ще влезе в сила, считано от 25.09.2018 г.“http://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/sofiia-komers-zk-e-podgotvilo-iznenada-za-pritejatelite-i-na-privilegirovani-i-na-obiknoveni-akciiProfit.bg – Лидерите по дивидентна доходност на БФБInvestor.bg – “София Комерс – ЗК” предлага 8,33% дивидентна доходност