Устав на ”София Комерс Заложни Къщи” АД:Устав – юни 2017 г.