Залог на автомобили

Не се извършва прехвърляне на автомобила

Колата остава на паркинг

Необходим е само голям, малък талон на колата

0897963222