адрес

Заложна къща Враца 

 кв. “Младост” №4 

работно време

Понеделник – Петък: 09-17Събота 9-13

банкова сметка

IBAN: BG59 STSA 9300 0026 3051 37, при банка ДСКТитуляр: София Комерс Заложни Къщи АДОснование за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0896 763 878