Заложна къща Сандански 1

адрес

Сандански

Солунска №5 

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-13

банкова сметка

IBAN: BG79 STSA 9300 0026 3051 65, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0895673951

Заложна къща Сандански 2

адрес

Сандански

ул.”Бистрица” №3 

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-13

банкова сметка

IBAN: BG79 STSA 9300 0026 3051 65, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

 0897829274