Заложна къща Петрич

адрес

гр. Петрич

ул. “Кочо Мавродиев” 28

работно време

Всеки ден 09-13 14-18,

Събота 10-14

банкова сметка

IBAN: BG74 STSA 9300 0026 3051 58, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0893620005

Заложна къща Петрич 2

адрес

гр. Петрич

ул. Места” 18

работно време

Всеки ден 09-13 14-18,

Събота 10-14

банкова сметка

IBAN: BG74 STSA 9300 0026 3051 58, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963223