Заложна къща Перник 1

адрес

Перник

ул. “Миньор” №12/1

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-14

банкова сметка

IBAN: BG23 BPBI 7940 1064 9747 01, Пощенска банка

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963240

Заложна къща Перник 2

адрес

Перник

ул.Юрий Гагарин 12

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-14

банкова сметка

IBAN: BG23 BPBI 7940 1064 9747 01, Пощенска банка

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963241

http://maps-generator.com/bg

Заложна къща Перник 3

адрес

Перник

ул.Търговска 42

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-14

банкова сметка

IBAN: BG23 BPBI 7940 1064 9747 01, банка: Пощенска банка

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0893365154 

Заложна къща Перник 4

адрес

Перник

ул.Св.Св Кирил и Методий бл.61

работно време

Понеделник-Петък: 09-13 14-18

Събота: 10-14

банкова сметка

IBAN: BG23 BPBI 7940 1064 9747 01, банка: Пощенска банка

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

089 5675857