Заложна къща Пазарджик

адрес

гр. Пазарджик

ул. Средна Гора 30

работно време

Всеки ден 09:00-18:00

банкова сметка

IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963221,

034441167