Заложна къща Нова Загора

адрес

гр. Нова Загора

ул.Тодор Каблешков 3

работно време

Всеки ден 09:00 -18:00

банкова сметка

IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897963217,

0897963219,

045762775