Заложна къща Добрич 1

адрес

Добрич

ул.Пере Тошев 3,магазин 5

работно време

всеки ден 09-13 14-18,

Събота 10-14

 

банкова сметка

IBAN: …………………. при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

089 7963236,

058600847

Заложна къща Добрич 2

адрес

Добрич

ул. Дунав 22,

работно време

всеки ден 09-13 14-18,

Събота 10-14

 

банкова сметка

IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД

Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

телефон

0897 963 227

 

http://maps-generator.com/bg