Заложна къща СОФИЯ - Княжево
 
 
Княжево: бул. Цар Борис III 280
Тел.:  0899962250
Раб. време:
Понеделник-петък: 10:00 - 18:00
Събота 10:00-14:00
Неделя: 10:00-14:00
 

 

Заложна къща СОФИЯ -  Иван Вазов
Адрес: : кв. “Иван Вазов”, пазар “Иван Вазов” П.Ю.Тодоров 31
Тел.: 0895670029 , 02 482 2962
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
 
 
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

google maps directions embed

Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА ВЕЛИНГРАДВЕЛИНГРАД
Адрес: бул. Съединение 200
Тел.: 0897 099 098
Работоно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч., Събота: 10-14ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Факултета - София
 
Адрес: бул . “Възкресение” №99
Тел.: 0893636966
Раб. време: всеки ден: 10:00-19:00ч, Събота 10-14
 
 

 
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА НОВА ЗАГОРА

Адрес: ул.Тодор Каблешков 3 
Тел.: 089 7963217, 0897963219, 045762775 
Раб. време: всеки ден 09-18
 
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

 

Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. АСЕНОВГРАД АСЕНОВГРАД
Адрес: ул. “Цар Иван Асен II” №116
Тел.: 0897 963 256
Работно време:
Понеделник – Петък: 09-17 ч., Събота 9-13 ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
БАЛЧИК
Заложни къщи  ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. БАЛЧИК
Адрес: ул. "Дунав" №4
Тел.: 0896 840 889
Работно време: Понеделник – Петък: 09-17ч., Събота 9-13ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88, при Банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. БЕЛОГРАДЧИКBelogradchik
Адрес: ул Княз Борис I – 23
Тел.: 0893 365 163
Работно време: Понеделник – Петък: 09-17ч., Събота: 09-13ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG11 STSA 9300 0026 3051 28, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. БЕРКОВИЦАBerkovica
Адрес: ул. “Александровска” №20
Тел.: 0899 193 057
Работно време: Понеделник – Петък: 09-17ч., Събота: 09-13ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG27 STSA 9300 0026 3051 31, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА БЛАГОЕВГРАД 1
Адрес: ул. “Плиска” 8
Тел.: 0895 658 702
Работно време: Понеделник – Петък: 09-18ч., Събота: 09-15ч., Неделя- почивен ден
IBAN: BG70 STSA 9300 0026 3051 33, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА БЛАГОЕВГРАД 2
Адрес: ул. “Полк. Дрангов” 93  
Тел.: 0895 672 172 
Работно време: Понеделник – Петък: 09-18ч., Събота: 09-15ч., Неделя- почивен ден
IBAN: BG70 STSA 9300 0026 3051 33, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА БОБОВ ДОЛBobov dol
Адрес: жк. Миньор, ул. "Д. Благоев", бл.30, ап.9  
Тел.: 0894 331 452
Работно време: Понеделник – Петък: 10-18ч., Събота: 10-15ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. БРЕЗНИК  Breznik
Адрес: ул. Георги Бунджелов 42
Тел.: 0896 840 262
Работно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч., Събота 10-14ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG16 STSA 9300 0026 3051 35, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ЗАЛОЖНА КЪЩА БЯЛА СЛАТИНАBqla Slatina
Адрес: ул. “Хан Крум” 74
Тел.: 0897 897 552
Работно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч., Събота: 10-14ч., Неделя – почивен ден
IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща КОЗЛОДУЙ 
Адрес: ТПК “Радецки”
Тел.: 089 9962248 
Раб. време: всеки ден 10-18, Събота 10-14, Неделя-почивен
IBAN: BG80 STSA 9300 0026 3051 47, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  ЗАЛОЖНА КЪЩА ВИДИНVidin
Адрес: ул. “Папуджийска” №2
Тел.: 0896 763 878
Работно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч.

IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  ЗАЛОЖНА КЪЩА ВРАЦАVraca2
Адрес: кв. “Младост” №4
Тел.: 0896 763 878
Работно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч.

IBAN: BG59 STSA 9300 0026 3051 37, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  ЗАЛОЖНА КЪЩА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Адрес: ул. “Трети Март” 23
Тел.: 0899 193 058
Работно време: Понеделник – Петък: 09-17ч., Събота: 9-13ч., Неделя-почивен ден
IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88, при Банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Горна Оряховица Gorna Orqhovica
Адрес: ул. Св. Княз Борис I №1
Тел.: 0898 515 319
Работно време: Понеделник – Петък: 09-13ч.; 14-18ч., Събота: 10-18ч.
IBAN: BG32 STSA 9300 0026 3051 38, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Гоце Делчев
Адрес: ул. “Васил Левски” №8
Тел.: 0897963267
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Гълъбово
Адрес: автогара, ул. “Георги Бенковски №13
Тел.: 089 6763876
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Девин ДЕВИН
Адрес: ул.”Опълченска” № 1-А
Тел.: 089 5537874, 030412523
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Димитровград ДИМИТРОВГРАД-1
Адрес: ул. “Ромен Ролан” 2А
Тел.:0897963215, 089 3365161, 039163599
Раб. време: всеки ден 09-18
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Димитровград 2 ДИМИТРОВГРАД-2
Адрес: бул. “Димитър Благоев” 17
Тел.: 089 7963226, 039124150
Раб. време: всеки ден 09-18

IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК

Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Добрич 1
Адрес: ул.Пере Тошев 3,магазин 5
Тел.: 089 7963236, 058600847
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88, при Банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Добрич 2
Адрес: ул. Дунав 22
Тел.: 0897 963 227
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG08 STSA 9300 0019 8350 88, при Банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Дупница 2 Dupnica2
Адрес: ул. “Отовица" 22
Тел.: 089 8631905
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Елин Пелин Elin Pelin
Адрес: ул. Кирил и Методи 1
Тел.: 089 6840264
Раб. време: всеки ден 10-18, Събота 10-14, Неделя-почивен
IBAN: BG05 STSA 9300 0026 3051 39, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Елхово ЕЛХОВО
Адрес: ул.”Александър Стамболийски” №135 бл.37
Тел.: 089 8686520, 047888541
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Ихтиман Ihtiman
Адрес: ул. Патриарх Евтимий 9А
Тел.: 089 8513263, 0898251662
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-20
IBAN: BG91 STSA 9300 0026 3051 43, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Казанлък 1 Kazanlyk1
Адрес: ул. “Александър Батенберг” 210
Тел.: 089 5691073
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG64 STSA 9300 0026 3051 44, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Казанлък 2Kazanlyk3
Адрес: ул. Георги Бенковски 9
Тел.: 089 4331451
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG64 STSA 9300 0026 3051 44, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Камено
Адрес: ул.Освобождение 76
Тел.: 089 6840907
Раб. време: всеки ден 09-17, Събота 9-13
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи ХАРМАНЛИ
 
ХАРМАНЛИ
 
Заложна къща Харманли : ул. Никола Петков 18
Тел.: 089 8686515, 037383635
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
 
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

google maps directions embed

Заложни къщи Заложна къща Карлово Karlovo
Адрес: бул. Освобождение 19
Тел.: 089 7829278
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14

IBAN: BG69 STSA 9300 0026 3318 26, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Карнобат
Адрес: ул. “Георги Димитров” №9
Тел.: 0897829275 
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи Заложна къща Пазарджик
 
ПАЗАРДЖИК 1
 
Адрес : ул. Средна Гора 30
Тел.: 089 7963221, 034441167
Раб. време: всеки ден 09-18
Събота 10-14
неделя- почивен ден
 
IBAN: BG44 STSA 9300 0017 1977 86, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

google maps directions embed

Заложни къщи Заложна къща Костенец Kostenec
Адрес: ул.Цариградско шосе 94 
Тел.: 0897099065 

Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-21

IBAN: BG26 STSA 9300 0026 3051 49, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет
Заложни къщи  Заложна къща Кнежа 
Адрес: ул. “Марин Боев” 56  – Общински пазар
Тел.: 0898719143
Раб. време: всеки ден 09-13 14-18, Събота 10-14
IBAN: BG10 STSA 9300 0026 3051 46, при банка ДСК
Титуляр: София Комерс Заложни Къщи АД
Основание за плащане: номерът на Вашия заложен билет

Пълен списък на заложните къщи