fbpx

Author Archives: admin

Закупуване на помещение

На 29.07.08 г. „София Комерс-Зал.къщи” АД закупи ползваното до момента под наем помещение, находящо се в гр.Добрич, на ул. Пере Тошев №3, представляващо магазин №5, със застроена площ 16,22 м.кв. заедно с 1,692 идеални части от общите за сградата, съставляващо имот с пл№2367 и 2368, парцел IV, кв.512 по регулационния план на града , за […]

Информация за новооткрити и закрити обекти

През месец юли „София Комерс-Заложни къщи”АД разкри четири нови обекта и закри два. Новооткритите са : Ардино ` ул.Иван Вазов №17 Созопол ул..Пирин №2 Кюстендил 2 ул.Цар Освободител №77 Г.Делчев 2 ул.Потока №23 Закритите са : София ж.к.Люлин,бл.014, вх.Е София бул.Сливница,пав. №4

Извънредно заседание на Съвета на директорите

Във връзка с обира, извършен в заложна къща в гр. Нова Загора от 30.06.2008 г. се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите на „София Комерс-Заложни Къщи” АД ,на което се взе следното решение: Дружеството обявява парична награда за информация или съдействие, довели до връщане на откраднати вещи или парични средства в размер 50% от […]

Информация за извършен обир

На 29.06.08г. беше извършен обир в обект на фирмата в гр.Нова Загора.До момента е установена липсата на около 14 кг. залози в златни накити и 67000 лв. в кеш. Води се разследване от полицията.

София Комерс – Заложни къщи АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 06-06-2008 г. от12:00 часа в София 1172 на адрес жк.”Дианабад”, ул.Васил Калчев , бл.58, офис 6 при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността […]

Информация за Дружеството

Информация за Дружеството 1. След решение на СД на „София Комерс-Заложни къщи” АД от 14.03.2008г за покупка на автомобил Мицубиши Паджеро, се сключи договор за лизинг с „Хипо АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ” ЕООД за 46 007 € (евро) , с първоначална вноска 9201 € (евро) и срок 3 години. 2. През м. март „София Комерс-Заложни къщи” АД откри […]

Увеличение на капитала на София Комерс Кредит Груп АД

В следствие увеличението на капитала на София Комерс Кредит Груп АД от 3104400 на 4504400, намаля % участие на София Комерс Заложни Къщи АД от 17.07% на 11.76%,като броя на притежаваните акции остава същия-530000.

Информация за Дружеството

На 28.01.2008г. в дружеството постъпи уведомление от Чавдар Христов Герасимов, че е прехвърлил 200 хил. свои поименни безналични обикновени акции от капитала на “София Комерс – Заложни къщи” АД.