fbpx

Публикуван коснолидиран отчет за второ тримесечие на 2022г

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че Дружеството публикува консолидирания финансов отчет за второто тримесечие на 2022 година.

Може да го откриете в секция Отчети.