fbpx

Уведомление на основание чл. 17, пар. 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разкрита на 19.07.2022 г. информация до регулаторните органи и обществеността Дружеството информира своите акционери относно следното:

След допълнителни уточнения с „Централен депозитар“ АД („ЦД“), Ви уведомяваме, че новоиздадените акции от увеличението на капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще бъдат регистрирани в ЦД, както следва:

  • за акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционен посредник – по личните сметки на акционерите;
  • за акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционен посредник – по съответните клиентски сметки