fbpx

Уведомление за регистрация на дъщерно дружество

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с разкрита до регулаторния орган и обществеността регулирана информация на 01.07.2022 г., с настоящото Ви уведомяваме, че считано от 06.07.2022 г. е регистрирано дъщерното дружество „Макком Кеш” ЕООД, Скопие (МАККОМ КЕШ ДООЕЛ Скопје), с едноличен собственик на капитала „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

Подробна информация може да откриете в приложеното Уведомление.