fbpx

Уведомление за кредитиране на дъщерното дружество Софком Лизинг ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел по-разумно и по-доходно управление на активите на групата на „София Комерс-Заложни Къщи“ АД, на 24.06.2022 г. Съветът на директорите взе решение дружеството-майка да предостави на дъщерното дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД паричен заем. Повече информация и параметрите на сключения договор за заем може да откриете в приложеното Уведомление.