fbpx

Проведено Годишно общо събрание на акционерите

Бихме искали да Ви уведомим, че днес се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 314 013 броя акции. Повече подробности ще намерите в приложеното уведомление и протокола от ОСА.