fbpx

Публикуван годишен консолидиран отчет за 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви информираме, че Дружеството публикува Годишния консолидиран одитиран финансов отчет за 2021 година.

Можете да го откриете в Секция “Отчети” на сайта на Дружеството.