fbpx

Уведомлене за изплащане на дивидент.

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 02-08-2021 г. в гр. София. На ОСА е гласуван последен дивидент за привилегированите акции в общ размер на 75 432,75 лв. Размер на дивидента за една привилегирована акция бруто – 0.375 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,35625 (само за акционери физически лица) лв., както и дивидент по обикновените акции в общ размер на 762 447 лв. Размер на дивидента за една обикновена акция бруто – 0.375 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,35625 (само за акционери физически лица) лв.

Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен от Съвета на директорите допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание.

Повече подробности ще намерите в приложеното уведомление