fbpx

Проведено извънредно oбщо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 02.08.2021 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 466 593 (един милион четиристотин шестдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и три) броя акции.

Подробна информация относно събранието може да отриете в приложените файлове: