fbpx

Уведомление относно придобити вземания

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че в продължение на политиката си по разширяване на своята експанзия, на 06.04.2021 г. „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД придоби вземания, произтичащи от сключени договори за парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Общата стойност на придобитите вземания е 322 750 лв. (триста двадесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева), с което дружеството разшири портфейла си.