fbpx

Смяна на Директор връзки с инвеститорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме на основание чл. 17, ал. 4, т. 13, във вр. с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 15 от 2004 г. на КФН за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства, че Весела Георгиева Вачева, заемаща длъжността „Директор за връзки с инвеститорите“ на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, няма да изпълнява функциите си поради използване на законоустановен отпуск. На основание чл. 116г, ал. 1, изр. 3 ЗППЦК считано от 07.01.2021 г. за изпълняването на функциите на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е избрана и назначена Габриела Георгиева Топалова.

Данните за контакт на новия Директор за връзки с инвеститорите са, както следва:

Телефон: 0895 552 433

Email: topalova@sofcom.bg

Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица” № 74, ет. 3, офис 3.3