fbpx

Информация относно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че през януари 2021г. ще се проведе общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД, като за точната дата ще Ви уведомим допълнително в законоустановения срок.