fbpx

Уведомление относно промени в Устава на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на проведеното на 30.09.2020 г. извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството бяха приети промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

Измененият устав бе обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 06.10.2020 г. съгласно вписване № 20201006152703.

 Приложения: Устав София Комерс Заложни Къщи АД ; Уведомление Петър Виденов