fbpx

Информация относно политиката на възнагражденията на членовете на съвета на директорите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е приета с единодушното решение на Съвета на директорите от 30.09.2020 г.

Повече информация може да откриете в приложените файлове: Политика на възнагражденията ; Анекс към политика на възнагражденията