fbpx

Проведено редовно годишно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 20.08.2020 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 447 889 (един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и девет) броя акции, представляващи 62,87 % от общия брой акции с право на глас и 61,00 % от капитала на Дружеството.

Подробна информация може да откриете в приложените документи: Протокол ОСА ; Списък акционери ; Уведомление проведено ОСА