fbpx

Уведомление относно промяна в правата на глас в Дружеството

Във връзка с постъпили уведомления за разкриване на значително дялово участие съгласно чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, бихме желали да Ви уведомим за промяна в правата на глас в “СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД.

Подробната информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление за промяна в правата на глас в Дружеството