fbpx

Допълнителна информация за Общото събрание на 20.12.2019г

На 29.11.2019 г. Дружеството получи уведомление от Калоян Иванов Ленков, с което бе предоставен списък с въпроси, предложения за решения и писмени материали към тях, които се включват на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. Предложението за включване на нови въпроси в дневния ред е обявено в по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър на 29.11.2019 г. съгласно вписване № 20191129110312.

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, Ви представяме актуализирана покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 12:00 часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София 1618, район Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Актуализираните писмени материали за събранието може да свалите от тук:

Доклад на Съвета на директорите на СКЗК ; Допълнителна информация ; Индивидуален отчет СКЗК към 30.06.2019 ; Информация по Наредба N2 ; Искане Калоян Ленков, дневен ред ОСА ; Писмени материали за извънредно ОС ; Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите ; Приложение към индивидуалния финансов отчет ; Проект на Условия и ред за изплащане на междинен дивидент ; Протокол от заседание на Съвета на директорите ; Уведомление актуализирана покана ; Условия и ред за получаване на пълномощни чрез ел. средства ; Prilojenie_1_otcheti_individualni_2 trim