fbpx

“София Комерс-Заложни Къщи”АД е подготвило изненада за притежателите и на привилегировани и на обикновени акции

“София Комерс-Заложни къщи”АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, в размер, изчислен съгласно проспекта на дружеството за 2018 г., а именно сума в брутен размер на 120 692.40 лв. или по 0.60 лв. за една привилегирована акция.

Мениджърите предлагат схема за разпределение и на остатъка от финансовия резултат. Проектът за решение предвижда дивидент и за притежателите на обикновени акции на дружеството в брутен размер на 0.35 лв. за един брой, което представлява сума от 760 310.25 лева.

А остатъкът от положителния финансов резултат за 2018 г., след тези две разпределения за акционерите, ще остане като неразпределена печалба.

От печалбата за 2017 г. “София Комерс-Заложни къщи” АД разпредели по 0.60 лв. дивидент за притежателите на привилегировани акции, а тези с обикновени книжа получиха по 0.30 лв. за един брой. Дружеството е едно от малкото, които имат изградена през годините традиция да споделят печалбата си със своите акционери.

Акциите на дружеството, управляващо верига от заложни къщи в България и Македония, също се движат в добро темпо на “Българска фондова борса” от началото на годината. Книжата са добавили 42 стотинки към стойността си и към момента се търгуват по 3.92 лв. за един брой.