fbpx

Ново дъщерно дружество

С настоящото уведомяваме, че на 18.09.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество „СОФКОМ ГОЛД“ ЕООД, с ЕИК 205290029.