fbpx

София Комерс Заложни Къщи стават част от индекса BGBX40

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол № 55 от 11.09.2018 г. в базата на индекса BGBX40 е включена емисията обикновени акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД, гр. София (код 6SOA).
Решението за промяна в базата на индекса ще влезе в сила, считано от 25.09.2018 г.