fbpx

Ново дъщерно дружество

С настоящото уведомяваме, че на 16.02.2018 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество „СОФКОМ ЛИЗИНГ“ ЕООД, с ЕИК 205003155.