fbpx

Сделки с финансови инструменти на София Комерс Заложни Къщи АД

Извършени са сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване съгалсно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, а именно Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на емитента е придобил посочените количества акции:

По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 лв., на обща стойност 25 542,70 лв.;

По емисия BG1200002167 (привилегировани акции) е придобил 862 броя акции, с единична цена 4,70 лв., на обща стойност 4 051,40 лв.

uvedomlenie todor vachev

С пожелание за успешна и силна 2018г.