fbpx

Дъщерно дружество в Македония

„С настоящото уведомяваме, че на 30.10.2017 г. беше регистрирано еднолично дъщерно дружество в Македония с капитал MKD 310 000 (триста и десет хиляди македонски динара), или приблизително левовата равностойност на 9 845 лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), представляващи минимално записаният по местното законодателство размер, който на основание чл. 175 от македонския Закон за търговските дружества не е внесен. Името на новоучреденото дружество е „МАККОМ ГРУП” ЕООД (МАККОМ ГРУП ДОЕЛ СКОПИЕ).

Новото дружество се учредява безсрочно. Дружеството ще има следните ръководни органи: управител. Дружеството ще има следния предмет на дейност: други финансови услуги и дейности.“

уведомление Македония

С уважение

Ирена Вачева

изп. директор