fbpx

Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи уведомление за паричен дивидент.
Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 31-05-2017 г. в 1404. На ОСА е гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 555000 Размер на дивидента за една акция бруто – 0.25 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.2375 (само за акционери физчески лица) лв

 

Протокол от Общото събрание на акционерите

Условие и ред за изплащане на дивидентите